Kendi Halkını Katletme Pahasına Yapılan Bu Kanlı Darbe Teşebbüsü Vahşi Bir (Terör) Eylemidir!

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu / 2016-07-16
Kendi Halkını Katletme Pahasına Yapılan Bu Kanlı Darbe Teşebbüsü Vahşi Bir (Terör) Eylemidir!

Basın Açıklaması

Kendi Halkını Katletme Pahasına Yapılan Bu Kanlı Darbe Teşebbüsü

Vahşi Bir (Terör) Eylemidir!

     Dün akşam saatlerinde ne bu kadim milletin değerlerinden, ne de sahip olduğu İslami kimlikten nasiplenmemiş olan cuntacılar tarafından girişilen bu “darbe” teşebbüsü, adeta kanlı bir “terör” eylemi gibi masum Müslümanların katledilmesine sebep olmuştur. Pervasızca yapılan bu kanlı girişim, Müslümanların evlatları olan askerlerle, Müslüman halkı ve polisi karşı karşıya getirmiş ve yüzlerce kişinin öldürülmesine, binlerce kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur. Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti olarak bu kanlı girişimi asla ve katâ kabul etmiyor ve katledilen Müslümanlara Allah’tan rahmet diliyoruz.

     Önümüzdeki günlerde yapılacak olan YAŞ kararlarıyla kendi bekâlarını tehlikede hisseden, sırtını halka değil de Amerika ve diğer sömürgeci devletlere dayayan bu gözü dönmüş cuntacılar, kendi halkına silah doğrultarak ve bombalar atarak acziyetlerini gözler önüne sermişlerdir. Bilinmelidir ki halka rağmen hiçbir hareket muvaffak olamayacaktır.

     Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar Türkiye’de ya kendi şahsi maslahatlarını ya da sömürgecilerin siyasi maslahatlarını yerine getirmek üzere birçok darbe teşebbüsü olmuştur. Ancak ister sonuca ulaşsın isterse de ulaşmasın, bu saiklerle yapılan tüm girişimler Müslüman halka zulümden başka bir şey getirmemiştir.

     Bu girişimin arkasında paralel devlet yapılanması olarak isimlendirilen Gülen hareketinin olması mümkün değildir. Öyleyse gerçek azmettiriciler, gerçek cinnet geçirenler ve sömürgeciler hakkında ciddi bir araştırma yaptığınızda, bunların aranızda dolaştıklarını göreceksiniz.

     Ey Yöneticiler ve Komutanlar! Dost edindiğiniz sömürgecilerin bu ümmetin düşmanı olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Gördüğünüz üzere bu halk hayatı pahasına kendisini tankların önüne atmıştır. Öyleyse dün gece bu halkın attığı sloganlara sahip çıkın! Ya Allah diyen Allah’u Ekber diyen bu halkın canını ve dinini aziz bilin! Camilerden okuttuğunuz selâlara sahip çıkın! Zira onlar demokrasi için sokaklara dökülmediler, laikliğe karşı İslam’a sahip çıkmak için sokaklara döküldüler! Öyleyse sizler de canlarınız ve makamlarınız pahasına sömürgecilere karşı çıkın! Halkınızın tankların önüne çıktığı cesaretle, siz de Amerika, İngiltere ve diğer sömürgecilere karşı çıkın! İslam’a ve Müslümanlara düşman olanlara bu şekilde karşı çıkın! İşte ancak o zaman bu halka layık olacaksınız. Ancak o zaman makamlarınızın hakkını verebileceksiniz.

     Ey Müslümanlar! Cuntacılara karşı bu hükümeti koruduğunuz gibi Allah’ın dinini de koruyun. İslam’a ve Müslümanlara saldıranlara ve Allah’u Teâlâ’nın emirlerini hiçe sayanlara karşı da bu cesareti sergileyin! Cuntaya hayır dediğiniz gibi, gayrı İslami fikirlere ve nizamlara da hayır deyin! Allah’ın izniyle bu kadim topraklarda hakkı ayakta tutanlar ve yeniden Raşidi Hilafet ile İslam’ı hayata hâkim kılacak olanlar da sizlersiniz!