Lozan Zafer Olmadığı Gibi Cumhuriyette Fazilet Değildir!

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu / 2017-10-28
Lozan Zafer Olmadığı Gibi Cumhuriyette Fazilet Değildir!

Lozan Zafer Olmadığı Gibi Cumhuriyette Fazilet Değildir!

Bundan 94 yıl önce 29 Ekim 1923’de ilan edilen laik Cumhuriyet rejimiyle birlikte Osmanlı Hilafet Devleti yerli işbirlikçiler eliyle İngilizler tarafından yıkıldı. Büyük bir hezimet olan Lozan görüşmelerinde İngiliz heyetine başkanlık eden Lord Curzon sözde “bağımsızlık” için şu dört şartı sunmuştu. Bu şartlar; Hilafetin tam manasıyla ilga edilmesi, Halifenin hudut dışına sürülmesi, mallarına el konulması ve yeni devletin laikliğe dayandığının ilan edilmesiydi. Nitekim bu şartlar yerine getirilmeden yani 3 Mart 1924’de Hilafet ilga edilmeden önce İngilizler Türkiye Cumhuriyeti’ni tanımadılar. Kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap veren Lord Curzon ise Avam Kamarasına şöyle sesleniyordu:"Türkiye'ye hakikaten son verilmiştir. Bundan sonra belini doğrultamaz. Zira biz onun manevî kuvvetini mahvettik. Bu kuvvet, Hilâfet ve İslâmiyet’tir." 

Ey Müslümanlar! İşte bugün insanları Allah'a kulluk ettikleri bir düzenden, kula kulluk ettikleri bir düzene götüren ve hâkimiyeti Allah'tan alarak beşere veren bu laik rejimin 94. yıldönümü kutlanıyor. Ecdadımıza türlü hile ve desise ile dayatılan Cumhuriyetin! Bekası uğruna on binlerce Müslümanı darağaçlarında sallandıran Cumhuriyetin! Camileri ahır yapan, ezanı Türkçe okutturan ve İslam’ı “gökten indiği sanılan dogmalar” olarak vasıflandıran Cumhuriyetin! 

Ey Müslümanlar! İngilizlerin kurduğu bu fasit rejimi günümüzde ise Amerika ele geçirmiş ve 100. yılına ulaştırmak istemektedir. Bunu da laikliğin, demokrasinin ve Cumhuriyetin İslam’a aykırı olmadığını iddia edenler eliyle yapmaya ve rejimin bekasını Müslümanların eliyle uzatmaya çalışmaktadır. Bugün “İnsan değil, devlet laik olur”, İslam’daki şura ve seçim demokrasi ile bağdaşır diyenler, Allah’tan korkmadan Cumhuriyetin fazilet olduğunu dahi söylemektedirler. Rabbimizin buyurduğu gibi: قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ “ Allah Onları kahretsin, nasıl da saptırılıyorlar” [Tevbe 30]

Ey Müslümanlar! Lozan’da laik Cumhuriyetin kurulması uğruna Hilafeti ilga edenler, İngilizler istedi diye Musul’dan ve Kerkük’ten vazgeçenler, devrim kanunları ile bu necip milleti dininden, alfabesinden, tarihinden ve kültüründen ayıranlar, laik ve karma eğitim sistemi ile gençliğimizi ifsat edip “on yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan” diyenler kutlama yapmaktadırlar. Bugün zilletin bayramı(!) kutlanıyor ve 2023 hedefi kovalanıyor!

Ey Müslümanlar! Söyler misiniz Cumhuriyet sizlere ne kazandırdı? Zulümden, gözyaşından ve fakirlikten başka ne verebildi! Siyaseten AB ve ABD’nin yörüngesinde dönen ve onları razı etmekten başka hiçbir şey bilmeyen işbirlikçi yöneticilerden başka! Milyarlarca dolarlık borçlanma, faiz bataklığı, adaletsiz gelir dağılımı, yolsuzluk ve sömüren bir burjuvadan başka! Sosyal adaletsizlik, toplumsal kutuplaşma ve kardeş kavgasından başka! Kalitesiz eğitim, bilinçsiz bir nesil ve hiçbir başarısı bulunmayan bir bilimden başka! Fuhuş ve uyuşturucu müptelası olan, her türlü suça meyilli bir gençlikten başka! Adil olmayan bir hukuk sistemi ve yüzbinlerce suçludan başka!

Ey Müslümanlar! Gördüğünüz üzere sorun sistem ve rejim sorunudur! Sorun bu fasit rejimi kimin yönettiği değildir! Zira dün İngilizlerin kurduğu ve CHP’nin beslediği laik Cumhuriyeti,  bugün AK Parti eliyle Amerikalılar yaşatmaya çalışmaktadır! 94 yılda gerçekleşen 5 darbe, 65 hükümet, 4 anayasa ve yüzlerce anayasa maddesi değişikliğine, şimdi de sistem değişikliği eklenmiştir. Her cihetiyle yamalı bohçaya dönen bu rejimin Müslümanlara verebileceği hiçbir şey yoktur! Hilafetin ilgasından sonra ortaya çıkan rejimler İslam ümmetinin parçalanmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla bize zafer olarak yutturulmaya çalışılan Lozan zafer olmadığı gibi, Cumhuriyet de fazilet değildir.


                                                                         

 

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir 
Türkiye Vilâyeti
Medya Bürosu