Mazlumlar Türkiye'ye Sığınırken Siz Onları Zalimlere mi Teslim Edeceksiniz?

/ 2017-08-25
Mazlumlar Türkiye'ye Sığınırken Siz Onları Zalimlere mi Teslim Edeceksiniz?

15.08.2017 tarihinde Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısında karara bağlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’de tutuklu veya hükümlü bulunan yabancı ülke vatandaşları gerekli görüldüğünde kendi ülkelerine veya başka bir ülkeye iade edilebilecek ya da takas edilebilecekler. Uygulama 694 sayılı KHK’deki 2937 sayılı kanunun 26. Maddesine eklenen şu fırka ile karara bağlandı: “Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlü bulunanlar; ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması kaydıyla, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine Adalet Bakanının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile başka bir ülkeye ide edilebilir veya başka bir ülkede bulunan tutuklu ve hükümlüler ile takas edilebilir.”

Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti olarak, Çin, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve daha birçok küfür ve zulüm yönetiminin baskı ve işkencelerinden kaçıp Türkiye’ye sığınan muhacir Müslümanlar açısından bu KHK’nin ne derece tehlike ve tehdit ifade ettiğini biliyor ve kamuoyu ile de paylaşıyoruz.

KHK’de Muhacirlerin iade ve takas işlemini konu edinen fırkanın 2937 sayılı MİT kanununa eklenmiş olması, uygulamanın devletlerarası istihbarat teşkilatları nezdinde yapılacağına işaret etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de muhacir olarak bulunan Müslümanların hiçbir gerekçe gösterilmeden zalim diktatör yönetimlere hukuk dışı yollar ile teslim edilme tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum yüzünü güya Batı’ya dönmüş Türkiye’yi hukuktan yoksun dünya ülkeleri konumuna getirmiştir.    

Türkiye zaten Rusya ve Çin gibi kâfir devletlere, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi zalim dikta yönetimlere muhacirleri teslim ediyordu. Ancak bu kararname ile tutuklu ve hükümlüler başta olmak üzere Türkiye’de bulunan tüm muhacirler tehdit altına alınmış olacaktır. Zira şu anda Türkiye’deki geri gönderme merkezlerinde sadece 300’den fazla Doğu Türkistanlı muhacir bulunmaktadır. Ayrıca Çeçen, Özbek, Kırgız, Tacik vb. yüzlerce muhacir de yine geri gönderme merkezlerindedir.

Muhtemeldir ki hükumet, KHK’deki bu maddeyi yurtdışında firari olan 15 Temmuz şüphelilerini Türkiye’ye getirmek için uygulamaya sokacağını söyleyecek ve bu şekilde gündem yapacaktır. Ancak biz biliyoruz ki gerçekte bu KHK maddesi mazlum ve muhacirler üzerinde icra edilecektir. Zira Türkiye’nin son dönemde Rusya ve Çin ile yaptığı ikili anlaşma ve mutabakatlar bunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin ABD ve Avrupa uyruklu tutukluları yargılayıp nihai bir hükme varmadan ülkelerine iade etmesi de zaten onlar için büyük bir lütuftur? Ne yazık ki Türkiye, ABD ve Avrupa’nın 15 Temmuz şüphelilerini kendisine iade etmeyeceğini de çok iyi bilmektedir.

O halde Ey Müslümanlar! Yöneticilerin muhacir kardeşlerinizi zalimlere teslim etmesine engel olun. Anadolu yurdu güven yurdudur diyen yöneticilerin bu zulmüne Allah için karşı durun. Mazlumları işkenceci Çin kâfirinin, katil Rus ayısının ve zalim Asya diktatörlerinin eline teslim edecek olanların yüzüne Rasulullah’ın şu hadisini Allah için haykırın: المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لا يظْلِمُه، وَلا يُسْلِمُهُ  “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu düşmana teslim etmez.”

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Türkiye Vilayeti Medya Bürosu