Lozan İhanettirSuriye Devrimi 7. Yılında93 yıldır mazlumlar yolunu gözlüyor...ÇanakkaleRecep 1438Hizb-ut Tahrir Türkiye 05.03.2017 Pazar günü İstanbul'da #DünyaHilafeteNedenMuhtaç başlıklı bir konferans düzenliyorHizb-ut Tahrir Türkiye 2016 Yıllık Faaliyet RaporuSimposium Khilafah Antarbangsa - İSTANBUL/2016 "Khilafah yang Bagaimana?"ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻓﻼﺨﻟﺍ ﺓﻭﺪﻧ 2016  ﻝﻮﺒﻨﻄﺳﺇInternational Khilafah Symposium - ISTANBUL/2016 "What Kind of Khilafah?"Hizb-ut Tahrir Türkiye, Hilafetin kaldırıldığı 03 Mart tarihinde İstanbul’da “Nasıl Bir Hilafet” başlıklı Uluslararası Hilafet Sempozyumu düzenliyor.İslâm Devleti; hayalden, rüya görmekten, sayıklamaktan ibaret değildir. Çünkü o, 13 asır boyunca tarihin her tarafını tamamen kaplamıştır. Bu, bir hakikattır. İslâm Devleti, geçmişte böyle idi yakın bir zHilafet müslümanları biraraya getirecek ve beldelerini birleştirecek siyasi varlıktır.Hilafet islam şeriatı hükümlerinin uygulanması ve islam davetinin aleme taşınması için dünyada ki tüm müslümanların genel başkanlığıdır"Hilafet; diğer sütunların kendisine dayandığı asıl sütundur" İmam KurtubiNübüvvet Minhacı üzere (Raşidi) Hilafet geri dönecektir... Müsned-Ahmet Bin HanbelHicret zulümden kaçış değildir, bilakis kendisine koşulan devlete varıştır.Halep & Arakan Yanıyor! Bu ateşi kim söndürecek?Türkiye yönetimi ne yapıyor?Myanmar ve Halep’te Yanan Ateşi BM’mi Söndürecek?Müslüman beldelerin yöneticileri ne yapıyor?