ALLAH’IN İZNİ İLE HİZB UT-TAHRİR OLDUĞU MÜDDETÇE SİSTEM TARTIŞMALARI SONA ERMEYECEK VE SON NOKTAYI KOYACAK OLAN DA O’DUR!

2016-12-29
ALLAH’IN İZNİ İLE HİZB UT-TAHRİR OLDUĞU MÜDDETÇE SİSTEM TARTIŞMALARI SONA ERMEYECEK VE SON NOKTAYI KOYACAK OLAN DA O’DUR!

HABER:

Başbakan Yıldırım Bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM’de yapmış olduğu konuşmada

"Rejim değişikliği esasen eksen kayması tartışmaları boş ve anlamsız hale gelmiştir. Türkiye'nin ekseni bellidir, yolu bellidir. Türkiye'nin yolu muasır medeniyetler yoludur. Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldur. Rejim tartışmaları 1923 yılında tamamen kapanmıştır, sona ermiştir. Meclisimizin ve halkımızın desteği ile ülkemizde siyasi istikrarı kalıcı kılan anayasa değişikliğini yüce meclis çıkarmaya muktedirdir. Ülkemize ve milletimize, cumhuriyetimize hayırlı olsun" dedi.

YORUM:

29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber günümüze kadar sistem tartışmaları zaman zaman gündeme gelmiştir. Bununla ilgili olarak 1950’li yıllara kadar tek adam dönemi devam etmiş ve bu yıldan itibaren Türkiye çok partili sisteme geçmiştir. Bu dönem içerisinde sistem tartışmaları zaman zaman cılız bir şekilde tartışılmışken, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren günümüze kadar ve özellikle de 2013 yılından bu zamana kadar bu konu daha canlı bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. AK Parti’nin iktidara gelmesi, ulusalcılar içerisinde rahatsızlık meydana getirmiş ve devamlı olarak sistem değişikliği konusunda iktidarın gizli bir ajandasının olduğunu topluma empoze etmişlerdir. AK Parti ise, bu eleştiriler karşısında kendisinin gizli bir ajandasının olmadığını ve cumhuriyetle herhangi bir problemlerinin olmadığını defalarca beyan etmiştir. Yine başkanlık sistemi ve yeni Anayasa’nın tartışılmaya başlandığı bir dönemde, AK Parti ile CHP arasında bu konu, ciddi bir polemik haline gelmiştir. CHP İngilizlerin kurmuş olduğu parlamenter sistemin öneminden bahsederken, AK Parti ise, artık bu sistemle yola devam edilemeyeceğini beyan ederek başkanlık sisteminin öneminden ve zaruretinden bahsetmektedir. CHP ise, bu değişikliğin bir sistem tartışmasından daha ziyade, bunu bir rejim değişikliği olarak görmekte ve bu değişikliğin kendileri için vazgeçilmez bir kırmızıçizgi olduğunu ısrarla vurgulamaktadır. Yani CHP, parlamenter sistemin devamından yana bir tavır sergilemektedir. Hatta CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili "Anayasa'yı değiştirelim; ne için? 'Başkanlık sistemini getireceğiz'. Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hâkim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" dedi. Yani CHP -İngilizler- bu değişikliği varlıkla yokluk arasında bir mesele olarak görmektedir. Hatta son zamanlarda artan terör olaylarını bu şekilde değerlendirmek gerekir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz” söylemi buna işaret etmektedir. Nitekim İngilizler PKK içerisinde kendisine bağlı gruplarla bu tür eylemleri gerçekleştirmektedir. Bununla da toplumda bir korku ve kaos oluşturarak, hükümete karşı bir tepki meydana getirmek istemektedir. Her ne zaman başkanlık sistemi ve yeni anayasa gündeme gelmiş olsa terör olaylarının aynı paralelde arttığını görüyoruz. Son İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’de gerçekleşen bombalı saldırılar gibi… İngilizler bu tür saldırılarla iktidara “Ya başkanlık sistemi sevdasından vazgeçersiniz ya da ülkeyi yangın yerine çeviririz” mesajını vermek istemektedir. Dolayısıyla da, hem konu hem de Suriye’de yaşananlar itibarıyla terör olayları artacak gibi görünmektedir.

Bu olaylar karşısında AK Parti ise İngilizlerin bu tür hamlelerine karşı oldukça sert güvenlik tedbirleri almakta ve her ne pahasına olursa olsun başkanlık sistemini mutlaka geçirmek istemektedir. Son Kayseri saldırısından sonra ise, Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, gelişen son olaylarla ilgili olarak vermiş olduğu bir röportajda “bu tür saldırılar 15 Temmuz’un artçı depremleridir” diyerek İngilizleri hedef göstermiştir. Yani her iki taraf da karşılıklı olarak birbirlerine rest çekmektedir. Buna bağlı olarak da AK Parti, CHP’nin rejim değişikliği söyleminin haksız olduğunu ve parlamenter sistem ile yola devam edilemeyeceğini toplumda kamuoyu etmek istemektedir. Dolayısıyla CHP’nin bu tür söylemleri ve eleştirileri karşısında sistemle veya rejimle bir probleminin olmadığını ifade etmektedir. İşte, bundan dolayı Başbakan Binali Yıldırım’ın “Rejim tartışmaları 1923 yılında tamamen kapanmıştır, sona ermiştir” beyanatını bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Aslında AK Parti, CHP’den daha çok cumhuriyete sahip çıkmakta ve bu sisteme ondan daha çok değer vermektedir.

Fakat her ikisinin de unuttuğu bir nokta vardır. İşte o da ümmetin Hilafet’i arzu etmesi ve bunun için mücadele vermesidir. Şayet AK Parti başkanlık sistemini getirmeye muktedir olsa dahi sistem tartışmaları sona ermeyecektir. Ta ki Allah’ın izni ile Hizb ut-Tahrir İkinci Raşid-i Hilafet Devleti’ni kuruncaya kadar… İşte o zaman sistem tartışmaları sona erecektir. Bu konuda ise son noktayı Hizb ut-Tahrir koyacaktır biiznillah…

Hizb ut-Tahrir Merkezi Medya Ofisi Adına

Yılmaz Çelik