Hilafet Devleti’nde Sağlık Hizmetleri Politikası

KİTAPLAR

Hilafet Devleti’nde Sağlık Hizmetleri Politikası

Hilâfet Devleti’nin Allah’ın izniyle uygulayacağı idari sistemler arasında, tüm tebaanın sağlığını ve esenliğini korumayı amaçlayan sağlık sistemi de vardır. Bu alandaki üstünlük ve eşsizliği ile Hilâfet, dünya ülkelerinin en ön saflarında yer alacaktır. Dünya, İslâm’ın mükemmel uygulanışını ve insanların işlerinin güdümü konusundaki samimiyeti görecektir. Bu, İslâm’a girmek, yönelmek ve dünyayı kullara kulluktan, kulların Rabbine kul yapmak, dinlerin zulmünden, İslâm’ın adalet ve rahmetine, dünyanın darlığından, dünya ve ahiretin genişliğine kavuşturmak için bir çağrı mesabesinde olacaktır.

Hilafet Devleti’nde Sağlık Hizmetleri Politikası

GÜNÜMÜZDE SAĞLIK HİZMETLERİ GERÇEKLİĞİ, HİLÂFET DEVLETİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TEMELLERİ VE AMAÇLARI

-Dünyadaki Sağlık Hizmetleri Gerçekliği 

-Kötü Sağlık Hizmetleri, Dünyada Hüküm Süren Kapitalist Uygarlığın Kötülüğünden Kaynaklanıyor

-Dünyada Sağlık Hizmetlerindeki Çöküşün Belirtileri

-Sağlık Hizmetlerini Etkileyen En Önemli Faktörlerin Yozlaşmışlığı

-Koronavirüsün ve Dünyadaki Sağlık Sistemlerinin Yansımaları

-İslâm’ın Sağlık Hizmetleri ile İlgili Hususlarda İnsan ve Topluma Bakışı

-İslâm’a Göre Sağlık ve Sağlık Hizmeti

-İslâm’a Göre Sağlık

-İslâm’da Sağlık Hizmetleri

-Hilâfet Devleti’nde Sağlık Hizmetlerinin Esasları

-İslâm Felsefesi, Madde ile Ruhun Mezcedilmesidir

-İslâm’ın Sorunların Tedavisine Bakışı

-İşlerin Güdümünde Tebaanın Bireylerine Eşit Bakış

-Yönetim Merkeziyetçidir, İdare Merkeziyetçi Değildir

-Maslahatların Yönetimi Basitlik, Hızlılık ve Yeterliliğe Dayalıdır

-Devlet, Tüm Tebaanın Temel İhtiyaçlarını Güvence Altına Alır ve Lüks İhtiyaçlarını Elde Etmelerine Olanak Sağlar

-Ekonomik Soruna Bakış

-Acil Durumlarda İşlerin Güdümü

-Hilâfet Devleti’nde Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı

-Hilâfet Devleti’nde Sağlık Hizmetlerinin Genel Amaçları

-Beden Sağlığını Korumak

-Psikolojik Sağlığı Korumak

-Halk Sağlığını Korumak

-Sağlık Hizmetlerinin Tüm Tebaayı Kapsayıcılığı

-Ücretsiz Sağlık Hizmetleri

-Sağlık Bilimlerinde Üstünlük ve Gelişme

-Afet ve İstisnai Durumlarla Başa Çıkmak İçin Hazırlıklı ve Teyakkuzda Olmak

-Sağlık Hizmetleri Politikasını Uygulamak İçin Bir İdari Sistem Geliştirmek

HİLÂFET DEVLETİ’NDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ

-Halk Sağlığının Genel Çerçevesi

-Halk Sağlığı Hizmetleri Alanında Merkeziyetçi Olmayan İdari Sistemin Önemi

-Halk Sağlığına Dayalı Entegre Politikalar Oluşturmak

-Gıda, Beslenme ve Gıda Güvenliği

-Gıda ve Dengeli Bir Beslenme Sistemi Sağlamak

-Hilâfet Devleti’nde Gıda Güvenliğini Sağlamak

-Restoran, Market ve Fabrikalarda Sağlık ve Gıda Kalitesi

-Çevre Sağlığı

-Hava Temizliği

-Su Kalitesi

-Gıda Güvenliği

-Zoonotik Hastalıkların Yayılmasını Kontrol Altına Almak ve Önlemek

-Orman ve Ağaçlıkları Korumak

-Kanalizasyon Sistemi

-Konut Ortamı İçin Sıhhi Mühendislik

-Standartlar ve Denetim

-Hilâfet Devleti’nde Sağlık Denetimi ve Hisbe Organı

-Bulaşıcı Hastalık Salgınları Yönetimi

-Devlette Acil Durum Olarak Bulaşıcı Hastalıklar

-İslâm Devleti’ne Gelenlerin Sağlığını İzlemek

-Bulaşıcı Hastalıklar ve Pandemiyle Mücadele - Karantina

-Ek Önlemler

-Acil Durumlara Hazırlık

-Küresel Sağlık Hizmetleri

BİREYSEL KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

-Bireysel Koruyucu Sağlık Hizmetleri

-Veri Toplama ve İslâm Devleti’nin Birey Sağlığını İzlemesi

-Okul Hemşireliği

-Bireysel Sağlık ve Beslenme ile İlgili Halk Eğitimi

-Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek

-Nüfusu Aşılamak

-Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar İçin Tarama Testleri - İkincil Önleme

-Ağız ve Diş Sağlığı

-Kadın ve Çocuk Sağlığı

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-Bireysel Sağlık Hizmetleri - Bireylere Ait Tedavi Harcamaları

-Hilâfet Devleti’nde Bireylerin Sağlık Harcama Giderleri, Toplumda İslâmi Sistemlerin Uygulanması Nedeniyle Kapitalist Dünyaya Nazaran Daha Azdır

-Devlet, İhtiyacı Olan Herkese İlaç Temin Edecek ve Etkili İlaçlardan Yoksun Hastalıklar İçin Yeni Tedaviler Bulmak İçin Çalışacaktır

-Şifa Allah Azze ve Celle’dendir

-Müslüman’ın Tedavi Olması Mendup Olduğu Gibi Hastalığa Sabretmesi de Caizdir

-Tedavi Arayışı, Tıp veya Tedavi Teriminin Geçerli Olduğu Her Şeyi Kapsar

-Akıl Hastalığının Tedavisi, Bedensel Hastalığın Tedavisi Gibidir

-Akıl Sağlığını Tedavi Metodolojisi

-Değerlerle İlgili Akıl Sağlığı Sorunları ve Toplumsal Sorunlar

-Bireylere Tedavi Sağlaması Devletin Görevidir 

-Hilâfet Devleti’nde Terapötik Sağlık Hizmetlerini Düzenleme Modeli

-Kamu ve Özel Sektör

-İyileşme ve Rehabilitasyon Döneminde Yardım

-Ailelerinin Yardım Edemeyeceği Durumdaki Engelli, Yaşlı, Yaralı ve Zihinsel Özürlülere Hizmet ve Yardım

-Tüm Müslümanları Zayıflara Yardım Etmeye Teşvik Etmek

-Kan Bankası ve Türevleri

-Terapötik Önlemde Teknoloji ve Tıp Endüstrisi

SAĞLIK HİZMETLERİ İDARİ SİSTEMİ

-Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

-İslâm Devleti’nde Sağlık Hizmetleri İdari Sisteminin Yapısı

-Bilgi Bankaları, Divanlar (Kayıtlar) ve Dijital Kişisel Dosyalar

-Sağlık Hizmetleri Kalite Güvencesi

-İslâm Devleti’nde Sağlık Hizmetlerinin Tüm Yönlerine İlişkin Şer’î Standartlar ve Hükümler Belirleyen Uzman Komiteleri

-Medya Departmanı ile İrtibat Hâlinde Bilinçlendirme, Eğitim ve Sağlık Rehberliği

SAĞLIK HİZMETLERİ MESELELERİ VE KURALLAR

-Tıp Eğitimi, Yardımcı Sağlık Meslekleri ve Bilimsel Araştırma

-Tıp Eğitimi

-Doğru Bir Şekilde Eğitilmiş Doktor, Hemşire ve Diğer İşgücünü Sağlamak

-Hemşirelik ve Diğer Sağlık Meslekleri

-Tıp Eğitimi ve Sağlık Hizmetlerinde Mesleki Rehabilitasyon İçin Müfredat Geliştirmek

-Eğitimde Yeterlilik

-Bilimsel Araştırma ve Devam Eden Tıp Eğitimi

-Mesleki Gelişim ve Devam Eden Eğitimle Standartları Korumak0

-Diğer Ülkelerden Mezun Olan Doktorlara Lisans Vermek

-Standartların, Tıbbi ve Sağlık Sorumluluğunun İzlenmesi

-İslâm Devleti’nde İlaç ve İlaç Sanayisi

-Eczane ve İlaç

-İslâm Devleti’nde İlaç Sanayisi

-Afetler ve İstisnai Durumlar

-Afet ve Acil Durum İdaresi

-Afet Kavramı

-Müdahale Edilmesi Gereken Başlıca Afetler

-İlk Yardım ve Kaza Merkezleri

-Tıp Etiği, Tıbbi Sorumluluk ve Yanlış Uygulama

-İslâm’da Tıp Meslek Etiği

-Müslüman Sağlık Hizmeti Uygulayıcısının Etiği

-Sağlık Hizmetleri Çalışanının Hastalara Karşı Görevleri

-Tıbbi Sorumluluk, Tıbbi Malpraktis ve İhmal

-Tıbbi Mesleki Sorumluluk

-Tıbbi Malpraktisin Tanımı

-İslâm Devleti’nde Sağlık Hizmetlerinin Tarihçesi

Okumak için ↓

PDF'i indirmek için tıklayınız

1 Yorum Yapılmış
  1. Avatar icon png

    Ömer söylemez

    20 Şubat 2023

    Allah sizden razı olsun

Yorumunuz başarıyla gönderildi. Editör onayından geçtikten sonra sayfada yayınlanacaktır.
Yorumunuz iletilirken bir hatayla karşılaşıldı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.