HAFTALIK GÜNDEM DEĞERLENDİRME

Hilafeti Getirmek İçin Parti Kurulamaz Maddesi Değişecek Mi!?

Halkın inançlarını hiçe sayan, Allah’ın göndermiş olduğu bu mükemmel nizamı, İslam Nizamını yok hükmünde kabul eden siyasi partiler Müslüman halkın partisi olamazlar! Müslüman halkı temsil edemezler! Onlar olsa olsa Avrupa ve Batı’yı temsil eden birer parti olabilirler. Peki, İslam Nizamı’nı esas kabul eden ve Müslüman halkı temsil eden siyasi parti yok mu? Var! Evet var?

SİYASİ PARTİLER KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye kamuoyunda yeniden erken seçim konuşulmaya başladı. Tabi gündem seçim olunca partiler arası pazarlık ve ittifaklar da masaya yatırılıyor. Türkiye koalisyonlardan kurtuluyor sloganıyla gelen yeni sistemde -Cumhurbaşkanlığı sisteminde- iktidarı yine partiler arası ortaklık ve ittifaklar belirliyor malum. Yani tek partinin Türkiye’de %50+1’i alıp iktidar olması şu anki siyasi süreçte imkânsız gözüküyor. Durum böyle olunca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası’nda değişiklik yapılmasını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Ak Parti MYK’da Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili çalışmak üzere bir komisyon kurulmasını kararlaştırdı.

Kıymetli Müslümanlar! Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılacak değişiklikler bizi hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Çünkü yapılacak değişiklikler İslami siyasetin önünü açmayacak. Dikkat edin “İslami Siyaset” diyorum “demokratik siyaset” demiyorum. Demokratik siyasetin önünü açar mı açmaz mı onu laik demokratlar konuşsun. Bizi, yani Müslümanları ilgilendirmesi gereken şey şudur: Mevcut Siyasi Partiler Kanunu İslam’a göre değil, Müslümanların siyasi taleplerini yasaklıyor, yapılacak değişikliklerle ortaya çıkacak kanun da bundan farklı olmayacak. Bunu nereden biliyoruz, mevcut Siyasi Partiler Kanunu’ndaki maddelerden biliyoruz.

Gelin seçim kanununa bir bakalım: Siyasi Partiler Kanunu’nun 3. Bölümünde bir madde var. Bu bölümdeki maddeler Siyasi Partilerle İlgili yasakları ihtiva ediyor.

Madde 86: “Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar.”

Şaşırdınız mı? Seçim dönemlerinde İslam’ı getireceğiz diye vaatlerde bulunan, adil düzen, milli görüş sloganları ile sizden oy isteyenler size hep yalan söylediler. “Başkanlık sisteminden sonra sırada Hilafet var” diyenler de sizi kandırıyorlar. Siyasi Partiler Kanunu’nda bu madde var olduğu müddetçe İslam’ı referans alarak parti programını hazırlayan, Hilafeti amaç edinmen bir partinin kurulması mümkün değil. Şimdi diyeceksiniz ki bu partilerin hangisi laikliği değiştireceğini programına koydu ki? Bu partilerin hangisi halifeliğin yeniden kurulması için yola çıktı ki? Hangi parti Hilafet’i getirmeyi parti programına koydu ki? Hiçbirisi… Hepsi parti programlarına laik demokratik ilkelere, cumhuriyet inkılaplarına bağlı kalacaklarını koydular, Hilafeti değil… Özgürlükçü Avrupa değerlerini benimseyeceklerini vurguladılar, İslam’ı değil… 

Diğer bir madde, Madde 87: “Siyasi partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla ve ya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla, dini veya dini hissiyatı veya dince (dine göre) mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar.”

Görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir laik bağnazlığın ve yobazlığın içinde, nasıl bir siyasi atmosferde yaşadığımızı görüyorsunuz değil mi? Şimdi herkes elini vicdanına koysun ve şu soruya cevap versin! %99’u Müslüman olan bu ülkede halkın İslami inancından doğan fikir ve hükümlerin hayatta tatbik edilmesi için çağrıda bulunacak siyasi bir partinin kurulmasının yasak olması ne ile izah edilebilir? İslam’a düşmanlık ve Allah’a isyan ile küfür ile…

Kapitalizm insanlığı içinden çıkılması imkansız bir girdabın içine sürüklemişken; halk kendini bu girdaptan kurtarmak için bir alternatif arayışına girmişken, İslam’ın iktisat nizamının tatbik edilmesi için parti programı hazırlamak neden yasak olabilir soruyorum? Çünkü bir parti İslam’ın iktisat nizamını esas alarak ekonomi ile ilgili parti programı hazırladığında; çıkarcı, sömürgeci, menfaatçi zihniyetin çarkına çomak sokacak da ondan. Ahlaksızlığın tüm toplumu sardığı, sapkınlığın sıradanlaşmaya başladığı bir ortamda İslam’ın sosyal-içtimai nizamının tatbik edilmesini istemek nasıl yasak olabilir?

Kıymetli Müslümanlar! Halkın inançlarını hiçe sayan, Allah’ın göndermiş olduğu bu mükemmel nizamı, İslam Nizamını yok hükmünde kabul eden siyasi partiler Müslüman halkın partisi olamazlar! Müslüman halkı temsil edemezler! Onlar olsa olsa Avrupa ve Batı’yı temsil eden birer parti olabilirler. Peki, İslam Nizamı’nı esas kabul eden ve Müslüman halkı temsil eden siyasi parti yok mu?

Var! Evet var?

Bize kamuoyunda hep soruyorlar, niçin parti kurmuyorsunuz diye, Hizb-ut Tahrir niçin parti kurup siyasi çalışma yapmıyor diye, Parti kurun size oy verelim diyorlar. Biz de diyoruz ki biz partiyi ta 1953’te kurduk, Hizb-ut Tahrir zaten bir parti, bir cemaat, ya da bir dernek ya da bir cemiyet değil. Bu sefer ama seçimlerde yoksunuz size nasıl oy verelim diyorlar, nasıl iktidar olacaksınız diye soruyorlar? Bizde diyoruz ki, bizim derdimiz iktidar olmak değil. Bizim derdimiz Allah’ın rızasını kazanmak, Allah’ın rızasını kazanmak ise İslami hayatı ve Hilafeti istemekle olur. Gelgelelim ki bu ülkede İslami hayatı ve Hilafeti istemek için parti kurmak yasak.

Ne yapalım o zaman? Siyasi Partiler Kanunu’nun 86 Maddesi yürürlükteyken, Hilafetin yeniden kurulması amacını gözeten siyasi parti kurulamaz maddesi varken bu halde biz nasıl başvuru yapıp Türkiye’de bir parti kuralım? Laikliği ve demokrasiyi benimsediğimizi, bunları koruyacağımızı parti programına nasıl koyalım Allah muhafaza… Oturup bekleyelim mi? Siyasi çalışma yapmayalım mı? Hayır! Tabi ki yapacağız, ama İslam’ın çizdiği daire içerisinde ve hudutları aşmadan, demokrasi ve laik ilkeleri reddederek yalnız İslami Hilafeti isteyerek yapacağız.

Hizb-ut Tahrir ta kurulduğu gün 1953’te parti programında kuruluş amacını ve hedefini apaçık ortaya koydu ve hedefi gerçekleştirmek için şer’i metodunu da benimsedi. Hizb-ut Tahrir amacını, İslam’ı bir bütün olarak devlet toplum ve hayata hâkim kılacak Hilafetin yeniden kurulması ve İslami hayatın başlaması için davet ile sınırlandırmıştır. Bu hedefe ulaşmak için takip edeceği metod ise Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in üzerinde yürüdüğü şer’i yoldur. Dolayısıyla şimdi, bu kanunu yapıp yürürlükte kalmasını sağlayanlara ve bugün üzerinde değişiklik isteyenlere tek tek sesleniyorum.

Önce kanunu yapanlara; Hilafet size yaptı ki ona bu kadar düşman oldunuz, yeniden kurulmasını isteyenlere neden bu kadar tahammülsüzsünüz? Hilafet yıkıldıktan sonra yaşadığınız bu zelil hayatın neresi hoşunuza gidiyor? Hilafetsiz geçen günlerde sizi gururlandıran şey nedir söyleyin? Laiklik, Demokrasi, Kapitalizm size ne verdi? Refah mı verdi? Hayır!  İtibar mı verdi? Hayır! Onur mu verdi? Hayır! Dünya liderliğine mi yükseldiniz? Hayır! O halde siz neye güvenerek İslam’a bu denli düşmanlık besliyorsunuz? Bu terk edilmiş çürümeye yüz tutmuş, kokuşmuş köhne nizamları korumak uğruna halkın dinine karşı savaş ilan diyorsunuz? Üstelik kaybedeceğinizin, hezimete uğrayacağınızın kesin olduğu bir savaş!

Gelgelelim Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik isteyenlere… Evet, siyasi partiler kanununda derhal değişikliğe gidilsin, İslam’a dayalı, Hilafeti isteyen siyasi partilerin kurulmasının önündeki tüm yasaklar kaldırılsın. Dahası, kapitalizm, komünizm gibi küfür ideolojileri, ırkçılık gibi ayrıştırıcı fikirleri esas alan siyasi partilerin kurulması da yasaklansın. Şayet Ak Parti Cumhuriyetin kurucularına, CHP zihniyetine karşı ise Kemalist cuntanın hazırladığı bu Siyasi Partiler Kanunu’na bir baksın! Kimin yanında olduğunu, kimin değerlerini koruduğunu açıkça söylesin! İslam ve Müslüman halkın inanç ve değerlerini mi koruyor yoksa İslam düşmanlı laik Kemalizm’in değerlerini mi koruyor görelim. Şayet Ak Parti kapitalistlerin, sömürgecilerin, sermaye sahiplerinin değil de halkın partisi ise o zaman yüzünü halka dönsün. Zira bu halk Müslüman bir halktır! Bu halk İslam’ın bayraktarlığını yapmış bir halktır! Bu halkın talepleri İslami taleplerdir. Bu halk, İslam dışı kanunlar ile kendisine reva görülen zilleti ve sefaleti hak etmiyor. Ak Parti eğer bunu yaparsa İslam ve Müslümanları temsil edebilir, ama yoksa da İslam’ı esas almayan partinin halkı temsil etmesi düşünülemez. Zira bu topraklarda yaşayan insanımızın %99’u Müslümandır, dini de İslam’dır. Yalan söyleyerek, Müslümanların duygularını istismar etmekten artık vazgeçin!

Kıymetli Müslümanlar son olarak da size sesleniyorum!

Bakın gördünüz, bu partilerin hiçbiri sizin İslami taleplerini karşılamak için kurulmadı, bu partilerin hiçbiri İslam ve Müslümanların maslahatını korumak için kurulmadı. Aksine laikliği korumak küfrün ömrünü uzatmak için kuruldu. Bu partiler sömürgeci kâfirlerin çıkarcı düzenleri devam etsin diye çalışıyorlar. Ama Hizb-ut Tahrir sadece ve sadece Allah’ın dininin hayata hâkim olması için, hayra davet için kuruldu. Bu partilerin hepsini kâfir devletlerle işbirliği içinde görürsünüz. Yöneticileri Amerika ve Batılı liderleri dost ediniyorlar. Hizb-ut Tahrir asla halkına yalan söylemedi söylemez. Hizb-ut Tahrir Allah’ı Rasulullah’ı ve onun dinine yardım edenleri dost edindi.

Ey Müslümanlar Hib-ut Tahrir’i tanıyın, onunla beraber bu hayırda birlikte çalışın. Umulur ki sizin elinizle Allah yardımını gönderir ve yeniden İslami hayat, Hilafet ile ikame edilir.  

 

AYASOFYA NEDEN BU KADAR GÜNDEM?

Ayasofya yine Türkiye’nin gündeminde… Her seçim döneminde ha açıldı ha açılacak, açarız açamazsınız şeklinde gündeme geliyor Ayasofya… Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’nın ibadete açılabilmesi için yeni bir süreç başlattı. Gerekli hukuki araştırmaları yapması için bir heyet görevlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bu gelişmeye paralel olarak “Ayasofya’dan çan sesi değil Allah’ın izni ile ezan sesi yükselecektir” dedi. Ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu gelişmelere binaen “Tek adamın kararnamesine bakar bu iş. Bunu daha fazla istismar etmeyin, bunun üzerinden siyaset yapmayın. Açacaksanız açın." dedi.

Kıymetli Müslümanlar ve Sayın Basın Mensupları! Ayasofya’nın ibadete açılma tartışması her dönemde güncelliğini korumaktadır. Müslüman halkın hassasiyeti de her denemde maalesef seçim malzemesi olarak istismar edilmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok mahir biliyorsunuz. Ayasofya aslına rücu ettirilecek, Ayasofya müze değil camii olacak, ibadete açılacak türünden söylemler Cumhurbaşkanı’nın dilinden hiç düşmedi. En son Fetih kutlamaları eşliğinde Ayasofya’da Kur’an okutuldu. Şimdi de ibadete açılması için hukuki araştırma yapılıyor.

Ayasofya İstanbul’da değil mi? İstanbul Türkiye’nin bir vilayeti değil mi? Ayasofya’yı ibadete kapatanlar o gün hiçbir hukuki engelle karşılaşılmamışlar mı? Hayır! Anayasa kararı ile mi Ayasofya’yı kapatmışlar Hayır! O zaman açılması için ne gibi bir hukuki engel olabilir ki? Allah aşkına kimi kandırıyorsunuz! Kimin aklıyla alay ediyorsunuz? Meclis çoğunluğu Ayasofya açılsın diyen Cumhur İttifakı’nın elinde.  Bırakın meclis çoğunluğunu Cumhurbaşkanı Kanun Hükmünde Kararname çıkartmış olsa kim buna itiraz edebilir?

Ama mesele Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmama meselesi değil ki, mesele bu konuda hukuki bir engel var mı yok mu meselesi değil ki. Mesele Danıştay bu konuda ne diyecek bakalım meselesi de değil. Asıl mesele Müslümanların hassas olduğu bu konuyu gündemde tutmak. Zira ibadete açıldığında Ayasofya meselesi gündemden düşecek ve Müslümanların duygularını istismar edecek bir konu ellerinde kalmayacaktır. İşte bu nedenle Ayasofya’yı ne açıyorlar ne de gündemden düşürüyorlar. Zamana ve şartlara göre gündeme geliyor ve sadece konuşuluyor.

Buradan halkımıza, Müslümanlara sesleniyorum.

Kıymetli Müslümanlar! İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda Müslümanların namaz kılacağı 10.000 kişilik Sultan Ahmet Camii var. Buradan baktığınızda Ayasofya’ya ihtiyaç yok dersiniz. Dolayısıyla Ayasofya meselesine namaz kılacak yer meselesi, yeni bir camiinin ibadete açılması meselesi olarak bakılamaz. Çünkü Ayasofya sıradan bir cami değildir. Dolayısıyla onun ibadete açılması namaz kılacak yer varlığına ya da yokluğuna bağlanamaz. Ayasofya bir semboldür. Ayasofya’nın temsil ettiği şey taş duvarlarla çevrili bir yapıdan çok öte bir şeydir. Ayasofya, İslam’ın hayata hâkimiyetinin, o topraklarda İslami hükümlerin geçerli olduğunun sembolüdür. Herhangi bir cami olarak açılacaksa, Ayasofya da sıradanlaşacaktır. 

Fatih Sultan Muhammed Ayasofya ile alakalı vakfiyesini yazarken, buranın cami olarak kalmasını isterken herhalde İslam’ın hâkimiyetinin bu topraklardan silineceğini, laikliğin geleceğini bilmiyordu. Sultan Fatih’in vakfiyesi Ayasofya’nın cami olarak kalması üzerine değildir. Bilakis İslam’ın hâkimiyeti üzerinedir. Zira İslam bu topraklara hâkim olduğu müddetçe Ayasofya’da cami olarak kalmaya devam edecektir. Nitekim öyle de oldu. Hilafet yıkılıp laik Türkiye Cumhuriyeti kurulunca İslam’ın hâkimiyeti ortadan kaldırılmış akabinde de Ayasofya müzeye çevrildi.

Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar! Küfür olan laiklik terk edilip İslam’ın hükümleri yürürlüğe koyulmadığı müddetçe ibadete açılsa bile Ayasofya’nın misyonu yerine getirilmiş olmayacaktır. Ne zaman ki dinin devlet, hayat ve toplum hakkında ki hükümlerini reddeden laiklik kaldırılır işte o zaman Ayasofya açılır ve Fatih Sultan Muhammedin vakfiyesi de yerine getirilmiş olur.

 

FAİZLE İŞTİGAL EDENLERE ALLAH VE RASULÜ SAVAŞ AÇMIŞTIR

Kamu Bankaları olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, Maliye Bakanlığının açıkladığı kredi destek paketine katıldıklarını açıkladılar. Bunun üzerine de bakan Albayrak twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.” Dedi. Peşinden bu kredi destek paketleri milletimize hayırlı olsun diye de ekledi. Hatırlarsanız daha önce de Ahmet Davutoğlu Başbakanken kendi dönemlerinde yani AK Parti döneminde kredi kullananların yani faiz kullananların önceki dönelere oranla kat kart artmasıyla övünmüş, “helalı hoş olsun Allah sayısını bereketini artırsın.” demişti.

Tamam, ekonomi bozuk, işsizlik had safhada, Koronavirüs ile birlikte ekonomi iyiden iyiye daraldı yeni ekonomik yatırımların, belli açılımların olması şart. Ancak devletin vazifesi sadece ekonomiyi rahatlatmak mıdır? Yeni kredi paketleri açıklamak mıdır? Devletin görevi tebaasının hem dünyasını hem de ahiretini düşünmek değil midir? Devletin görevi tebaasının bu dünyada sıkıntı çekmeden bir hayat yaşamasını temin etmek, ahirette de Allah’ın huzuruna tertemiz bir şekilde çıkmasını sağlamak değil midir? Şimdi siz faizleri düşürerek insanların ev, araba almasını sağlıyorsunuz, piyasayı canlandırıyorsunuz da peki ya ahirette ki hesaplar ne olacak? Piyasayı canlandırıyoruz derken insanların imanlarını, ibadetlerini, Allah’a olan sevgilerini, korkularını öldürüyorsunuz. Bunun farkında mısınız? Faiz alan da veren de haram işlemiş olur. Kur’an’ın hitabıyla söyleyeyim. Faizle iştigal edenlere Allah ve Rasulü savaş açmıştır.

Subhanallah! Bu tehdidi nasıl görmezden gelebilirsiniz! Nasıl Allah ve Rasulune karşı savaşa girişebilirsiniz? Hangi cüretle, hangi güçle! Elbette insanların sıkıntılarını gidermek için harekete geçin. İstihdam oluşturun, destek verin, yardım edin ama bunları yaparken insanların ahiretlerini de düşünün.

 

 

Ayrıca artık şu gerçeği de görün: Kapitalist sistem dünyada iflas etmiştir. Dünya halklarının gösterdiği tepki onun ölümünün ilanıdır. Bu nedenle de derhal bu kapitalist sistemden vazgeçin. Faiz belasından bu halkı kurtarın.  Paradan para kazanmak devrini kapatın. Kredi adı altında karşılıksız para üretmekten vazgeçin. Faizin her türlüsünü yasaklayın. Borsaları kapatın, paranın sadece ve sadece reel piyasada işlem görmesini sağlayın. İslam’ın iktisat nizamını yürürlüğe koyun. Küfür sistemlerinden ve yönetim şekillerinden uzaklaşın.  İşte o zaman bu halkın hem dünyasını hem de ahiretini kurtarmış olursunuz. Aksi takdirde hem bu dünya da hem de ahirette kaybedenlerden olacaksınız. Zira Allah ve Resulüne savaş açanlar kaybetmeye mahkûmdurlar.

 

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu

09 Haziran 2020

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorumunuz başarıyla gönderildi. Editör onayından geçtikten sonra sayfada yayınlanacaktır.
Yorumunuz iletilirken bir hatayla karşılaşıldı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.