FİKİR, GÖRÜŞ, HÜKÜM VE MEFHUMLARI

PARTİ

Hizb-ut Tahrir’in üzerine kurulu olduğu, fertleri etrafında örgütlediği, ümmeti kendisiyle kaynaştırıp bir potada eritmek ve asli davası edindirmek için çalıştığı fikir, İslâm düşüncesidir. Bu düşünce, İslâm akidesine dayanır.

KADIN KOLLARI ÇALIŞMASI

PARTİ

Hizb-ut Tahrir, kendisiyle birlikte İslâm davetini taşıma hususunda kadınlara da yer vermektedir. Hizb-ut Tahrir’de kadınlar aynen erkekler gibi iltizam edilirler. Partinin beyanları, kanunları ve nizamları erkeklere uygulandığı gibi kadınlara

HİZB-UT TAHRİR'E ÜYELİK

PARTİ

Hizb-ut Tahrir; erkek ya da kadın, siyah ya da beyaz, Arap, Türk ya da başka milletten olmalarına, işçi, memur, tüccar ya da iş adamı olmalarına bakmaksızın tüm Müslümanları üyeliğe kabul eder. Hizb-ut Tahrir bütün Müslümanların

AMACI, HEDEFİ VE ÇALIŞMA METODU

PARTİ

Hizb-ut Tahrir’in gayesi, İslâmi hayatı yeniden başlatmak, Allah’ın indirdiğiyle hükmetmek ve insanlığın kurtuluşu için İslâm’ı tüm dünyaya yaymaktır. Hedefi İslami hayatı başlatacak olan Raşidi Hilafet Devleti'ni yeniden kurmaktır.

KURULUŞ SEBEPLERİ

PARTİ

Hizb-ut Tahrir'in kuruluş sebeplerinin ilki İslam ümmetinin içinde bulunduğu durumdur. İslam ümmeti Hilafetin kaldırılmasından sonra fikri ve siyasi çöküntü yaşadı. Bu sebeple Hizb-ut Tahrir gibi bir partinin bu durumu ortadan kaldıracak

KURUCU KADRO VE EMİRLER

PARTİ

Kurulduğu 1953 yılından bugüne kadar geçen sürede Hizb-ut Tahir’in üç emîri oldu. Her bir emîr vefat ettiğinde yerine diğer bir emîr seçildi. Hizb-ut Tahrir’in kurucusu ve ilk emîri Şeyh Takiyyuddîn en-Nebhânî’dir. Nebhânî’nin

HİZB-UT TAHRİR

PARTİ

Hizb-ut Tahrir, ümmet arasında ve ümmetle birlikte, İslâmi hayatı toplumda yeniden tesis etmek ve Râşidî Hilâfet Devleti’ni yeryüzünde yeniden inşa etmek için Müslümanlara öncülük eden ve ümmet içerisinde çalışma yapan İslami